BIMO Mopper

I detta projekt tog jag och min projektgrupp fram en förpackningsprototyp för en städprodukt hos BIMO, ett företag som säljer städprdukter och städmaskiner. Briefen var att skapa en förpackning utan tillkommande extramaterial som instruktionsblad. Den skulle tydligt förmedla vad produkten är till för och vad effekten av den blir. Den skulla återspegla företagets simpelhet och finess.

Projekt

Förpackningsdesign till Bimo Mopper

Kurs

Packaging Design and Product Display, Grafisk design & kommunikation, 2016

Projektgrupp

Linnea Olsen Anckers, Sol Friedner, Josefin Lidh, Elin Sundberg, Elin Helander