FLOW #1 2022 – Byggstenar för ett väl fungerande ledarteam, enligt Janne Andersson?

”Josefin Lidh illustrerar Susanne Meckbach och kollegors (2022) forskningsartikel Building the “team behind the team”: A 21-month instrumental case study of the Swedish 2018 FIFA World Cup team i en bild.”

Illustration för medlemstidningen Flow #1 2022 av SIPF. Läs artikeln här, eller hela tidningen här.