FLOW 2021 – En bildserie om jämställdhet inom svensk ungdomsidrott idag

Seriestripp i senaste numret av SIPFs medlemstidning FLOW på temat jämställdhet inom idrott🏸⚖️

Serien baseras på en forskningsstudie om jämställdhet inom ungdomsidrotten av Håkan Larsson, professor på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Syftet med samarbetet var att göra forskningen lite mer lättillgänglig och enklare att ta till sig genom att visualisera något ur den som en tecknad serie.

Läsa hela tidningen genom att bli medlem  i SIPF på svenskidrottspsykologi.se!