Illustrationer LiTHanian

Under 2015/2016 var jag illustratör för kårtidningen LiTHanian. Förutom de illustrationer ur tidningen som visas i portfolion är här några ytterligare.