Klimatveckan

Illustrationer till en del i LiTHanian som handlar om Klimatveckan. Klimatveckan pågår en vecka varje år på Linköpings universitet med syfte att sprida kunskap och samhörighet kring klimat- och miljöfrågor.

Uppdrag

Illustrationer till Klimatveckans artiklar

Uppdragsgivare

LiTHanian