MicroDri – Webb & design

Webb och design för MicroDri, en startup som tar fram ett nytt och innovativt sätt för storskalig virkestorkning för att främja övergången till fossilfri virkesproduktion.

 

Uppdraget inkluderade att ta fram en enkel one page-landningssida i WordPress för att informera och tillgängliggöra MicroDri:s vision och affärsidé. Det inkluderade även att ta fram en simpel grafisk identitet, illustrationer och ikoner.

 

Gå till hemsidan