NAFFI

Under läsåret 14/15 satt jag i styrelsen för studentföreningen NAFFI, Norrköpings Akademiska Förening för Idrott, där mitt ansvar var att marknadsföra föreningen via sociala medier och trycksaker. Jag skapade allt tryckfärdigt material som bl.a. postrar till evenemang, mässmaterial, beachflaggor, våra föreningskläder och flyers. Jag hade även övergripande ansvar för sociala medier där jag t.ex. skapade fb-evenemang till olika evenemang och såg till att medlemmarna fick rätt information via olika sociala medier. 

 

Studentförening

NAFFI, Norrköpings akademiska förening för idrott

Ansvarsområde

PR & info

Tidsperiod

Styrelsemedlem under läsåret 2014-2015