Två vänner

Två vänner är titeln på en bilderboksidé som jag fick möjligheten att illustrera. Boken är skriven för barn på 3-6 år och handlar om en clown och en ekorre som tillsammans lär sig bemöta rädslor och får uppleva att det ibland blir lättare att vara två. Genom praktiskt skapande och teoretisk förankring genomfördes arbetet genom en bilderbokskurs på Linnéuniversitetet.