Z

Z som i ”Zone of discomfort”, skapad utifrån ett ABC-projekt på Instagram (36 days of type). 2021.